Arbo

Waar vrijwilligers werken heb je te maken met werkplekken. Als vrijwilligersorganisatie blijft je, op basis van je zorgplicht, verantwoordelijk en aansprakelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat wil zeggen, verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het gebied van arbeid. Er hoeft geen sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst of contract, dus vallen ook stagiaires en vrijwilligers hier onder. In de praktijk betekent dit dat iedere organisatie verplicht is een arbobeleid te voeren.

In een Arbobeleid staat wat je geregeld hebt om te zorgen dat jouw vrijwilligers in een prettige, veilige en gezonde omgeving te werken.

Bij Arbo kun je denken aan zaken als goede bureaus en stoelen, verlichting, nooddeuren en brandblussers. Maar ook valgevaar, gehoorbeschadiging, te grote fysieke belasting, frisse lucht, verwarming en verkoeling horen hierbij.

Je kunt alle Arbozaken in een apart beleid omschrijven met daarin ook een plan voor verbeterpunten. Voor het vrijwilligersbeleid volstaat het om aan te geven dat je een Arbobeleid hebt en misschien de belangrijkste zaken daaruit te noemen.

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

  1. Is er een Arbobeleid en hoe is dat geregeld?
  2. Welke zaken staan daarin of zouden er in moeten staan?

Merk je dat het nog niet geregeld is? Benoem dat ook, stel prioriteiten en maak er een actiepunt van om het alsnog in orde te maken.

Van beleid naar praktijk: Controleer of jullie Arbobeleid nog actueel is. Besteed het eventueel uit.

Downloads

Scroll naar boven