Evalueren

Naast gewone dagelijkse communicatie en het informeren kan het zinvol zijn om op vaste tijden officiële momenten te plannen om te evalueren. Dat kun je doen door een-op-een gesprekken die je een paar keer per jaar houdt. Houdt rekening met de AGV (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Je mag niet alle persoonlijke informatie opschrijven en je moet zorgvuldig zijn met wie toegang heeft tot eventuele gespreksverslagen.

Je kunt ook jaarlijks een vrijwilligers tevredenheidsonderzoek(je) houden. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn, gewoon een paar vragen in een formulier. Belangrijk is dat je wel zichtbaar maakt wat de uitkomsten zijn én wat je hiermee gaat doen. Dit geeft je weer een kans om vrijwilligers te informeren en mee te nemen in de processen binnen jouw organisatie. Daarnaast krijgen ze het gevoel dat ze erbij horen.

Een vrijwilligersenquête kan ook een startpunt zijn om ontwikkelingen in gang te zetten. Het kan dus ook als uitgangspunt gebruikt worden.

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

  1. Hoe evalueren wij per vrijwilliger (na de inwerkperiode een gesprek, voortgangs/exit gesprekken?)
  2. Maken wij gebruik van tevredenheidsonderzoeken? Zo ja, hoe is dit geregeld?
  3. Wat doen wij met verbetertips?

Van beleid naar praktijk: Combineer de kleine enquête van het vorige thema inspraak met een paar vragen over de tevredenheid binnen je organisatie.

Downloads

Scroll naar boven