Taak/functieomschrijvingen

Het vastleggen van taken of functies geeft je handvatten in het werven en begeleiden van vrijwilligers. Naast de praktische taken en verantwoordelijkheden helpt het om bij een taak/functie omschrijving ook op te schrijven wat voor meerwaarde het vrijwilligerswerk heeft.

  • Wat maakt de vrijwilliger blij in dit vrijwilligerswerk?
  • Welke motivaties (zie download) passen bij deze taken?

In het beleid zelf kun je een korte taak/functieomschrijving opnemen als je slechts met enkele soorten vrijwilligers werkt. Als je meerdere soorten vrijwilligers hebt kun je beter een mapje maken waarin je alle omschrijvingen verzamelt en een verwijzing daarnaar in je beleid zetten. Of werkgroepen als je daarmee werkt.

Hou de taak/functieomschrijvingen kort en schrijf het puntsgewijs op. In de vrijwilligersvacature schrijf je meer uitgebreid en wervend.

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

  1. Welke onderdelen staan er in de taak/functieomschrijving(en)
  2. Op welke manier zijn de taak/functiebeschrijvingen inzichtelijk of vastgelegd?
  3. Hoe sluiten de taak/functieomschrijvingen aan bij de motivaties van onze vrijwilligers?

Van beleid naar praktijk: Vraag eens na bij je vrijwilligers van welke werkzaamheden ze blij worden en waarom. Dit helpt je uiteindelijk een wervende functieomschrijving te maken voor je wervingsacties.

Downloads

Scroll naar boven