Sociale veiligheid

Iedereen, ook kwetsbare groepen zoals kinderen, kwetsbare ouderen en mensen met een beperking willen graag sporten, ontmoeten en spelen, zonder in aanraking te komen met ongewenst gedrag. Ook voor de vrijwilligers binnen je organisatie is het fijn werken als je zorg besteedt aan een veilige en prettige omgeving. Bovendien wil je als vrijwilligersorganisatie of sportvereniging nare incidenten voorkomen. Ten eerste natuurlijk voor het slachtoffer, maar ook om aansprakelijkheidskwesties en slechte publiciteit zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is het goed om stil te staan bij de vraag of jouw organisatie sociaal veilig is.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we bijvoorbeeld beledigen, pesten, discrimineren, geld afhandig maken, bedreigen, roddelen, uitsluiten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en mishandelen. Dat is natuurlijk heel breed. Het belangrijkste om te onthouden is dat grensoverschrijdend gedrag: gedrag dat door iemand ervaren wordt als vervelend of schadelijk. Zelfs als de ander dat niet zo bedoelt.  Hoe maak je hierover afspraken binnen je organisatie? Wat doe je als er toch iets gebeurt of wanneer je iets ziet wat niet klopt?

Hoe zorg jij dat je vrijwilligers en je doelgroep zich veilig voelen binnen de organisatie?

Voorkom grensoverschrijdend gedrag binnen je organisatie met vijf eenvoudige stappen. Met deze stappen helpen we je hoe je de sociale veiligheid binnen jouw vrijwilligersorganisatie of sportvereniging zo goed mogelijk kan organiseren.

In het kort komt het erop neer dat je;

  1. Het gesprek met elkaar voert over wat wel en wat geen wenselijk gedrag is
  2. Dit opschrijft in een gedragscode
  3. Met elkaar oplet dat iedereen zich eraan houdt
  4. Weet wat je moet en wat je kunt doen als het misgaat
  5. Een aannamebeleid en een vertrouwens(contact)persoon hebt

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het doen van een bepaalde taak of functie binnen je organisatie. Wil je voor bepaalde functies of taken van een vrijwilliger een VOG laten aanvragen.

Vrijwilligersorganisaties die werken met kwetsbare mensen (zowel de deelnemers/cliënten als de vrijwilligers kunnen kwetsbaar zijn) kunnen gebruik maken van de regeling Gratis VOG.

Een VOG is natuurlijk maar onderdeel van de oplossing, maar wel een zeer effectief middel. En omdat de VOG’s gratis zijn, is er eigenlijk geen reden om ze niet aan te vragen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Op het Ministerie van Volksgezondheid kun je informatie ophalen over de Gratis VOG regeling; www.gratisvog.nl

Betrokken organisaties

Om Sociale Veiligheid bij Bredase vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen naar een hoger plan te tillen werken we samen met:

Meer informatie

Er is op het gebied van sociale veiligheid veel informatie te vinden en er zijn praktische handleidingen, tools en formats die je hierbij kunnen helpen. Wil je hier toegang tot krijgen, vraag een gesprek aan bij een van onze adviseurs:
advies@mooiwerkbreda.nl. Wij geven je dan toegang tot een online leeromgeving die je stap voor stap helpt om dit thema aan te pakken binnen jouw organisatie.

Scroll naar boven