Verzekeringen

Vrijwilligersverzekering

Je denkt er misschien liever niet aan. Maar er kan altijd iets vervelends gebeuren. Dus ook tijdens het doen van vrijwilligerswerk. Dan is het fijn dat je verzekerd bent.

Ben je actief als vrijwilliger of mantelzorger in de gemeente Breda? Dan ben je voor schade die ontstaat tijdens het vrijwilligen automatisch verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente Breda. Je hoeft je hier als vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie niet voor aan te melden en je ontvangt ook geen polis.

Wil je het dekkingsoverzicht zien, of een schade melden? Lees dan snel verder.

Direct regelen

Je kijkt als vrijwilliger/mantelzorger/maatschappelijk stagiair altijd of de schade op je eigen verzekering of op die van de vrijwilligersorganisatie gemeld kan worden.

  • Kan dat? Dan meld je de schade bij die verzekeraar.
  • Kan dat niet? Dan meld je de schade bij de gemeente via contact@breda.nl. De gemeente meldt de schade bij Centraal Beheer Achmea. Vervolgens neemt de schadebehandelaar van Centraal Beheer Achmea de schade in behandeling en neemt contact op met de vrijwilliger of de organisatie.

Bekijk hier het schadeaangifteformulier

Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met Centraal Beheer Achmea. Dit kan op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur door te bellen naar: (055) 579 8164. Of stuur een e-mail naar: overheid@centraalbeheer.nl.

Wanneer ben je als vrijwilliger of mantelzorger verzekerd?

Als verzekerde wordt beschouwd: de vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs voortgezet onderwijs binnen de gemeente, met uitzondering van de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Een vrijwilliger is “degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald, of in het kader van de participatiewet 2015 verplicht werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.”

Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg die, niet in het kader van een hulpverlenend beroep, door een persoon minimaal 8 uur per week wordt geboden aan een hulpbehoevende chronisch zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Maatschappelijke stagiair is degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten, een maatschappelijk belang wordt gediend. Er is geen leeftijdsgrens. Dekkingsgebied is Europa.

Vrijwilligerswerk in een andere gemeente?
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van hun eigen woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente óók verzekerd is voor de vrijwilligersactiviteiten (of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft), is de vrijwilliger in eerste instantie via de woonplaatsgemeente verzekerd; en pas secundair via de andere gemeente of vrijwilligersorganisatie. Hoe dan ook is een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente altijd verzekerd.

Wie zijn niet verzekerd?

Uitgesloten van deze verzekering zijn de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Reguliere activiteiten van een vereniging waaraan mensen als lid van die vereniging meedoen, vallen niet onder deze verzekering. Voor alle schadeverzekeringen geldt dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking). Voor de ongevallenverzekering geldt dit niet.

Secundaire dekking, vangnetverzekering

De vrijwilligersverzekering biedt een secundaire dekking, met uitzondering van de ongevallendekking. Dit wil zeggen dat andere verzekeringen die door de vrijwilliger of de vrijwilligersorganisatie zijn afgesloten altijd voorgaan. De vrijwilligersverzekering is dus geen vervanging van eigen verzekeringen! Zeg bestaande verzekeringen dus niet op. De verzekering geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het werk als vrijwilliger, daar waar de eigen verzekering tekort schiet.

Rubrieken vrijwilligersverzekering

In de vrijwilligersverzekering zoals die is afgesloten door de gemeente Breda zijn de volgende rubrieken opgenomen:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen
  • Rechtsbijstand voor vrijwilligers

In het dekkingsoverzicht is de dekking van deze rubrieken uitgebreid beschreven.

Nog vragen?

Heb je een vraag waarop je het antwoord niet hebt kunnen vinden? Of wil je graag persoonlijk met ons in gesprek? MOOIWERK staat voor je klaar! Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.

Scroll naar boven