Tijdelijke subsidieregeling: vergoeding controle coronatoegangsbewijs voor sportverenigingen

Graag brengen we jullie op de hoogte. Er is namelijk weer een Tijdelijke subsidieregeling Vergoeding controle Covid-19 Toegangsbewijs voor sportverenigingen. Deze subsidie is voor sportverenigingen in de gemeente Breda die verplicht zijn coronatoegangsbewijzen te controleren. Alle Bredase binnen- en/of buitensportverenigingen kunnen deze subsidie aanvragen. Je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wees er ook snel bij, want het moet tussen 13 december en 31 december 2021. We vertellen je meer over het aanvragen, de voorwaarden en de subsidiebedragen:

Voorwaarden 

  • Kerntaak van de vereniging is activiteiten te organiseren voor inwoners van Breda die gericht zijn op de uitoefening van een sport. 
  • Deze sport is erkend door NOC*NSF en is gericht op het stimuleren van actieve lichaamsbeweging door uitoefening van sport- en spelactiviteiten onder deskundige leiding. 
  • De activiteiten leveren een aantoonbare bijdrage aan de vastgestelde gemeentelijke beleidsdoelen zoals opgenomen in het geldend beleidskader, Team Breda, ter beoordeling van het college. 
  • De vereniging is conform de coronamaatregelen van 01 oktober 2021 of 6 november 2021 verplicht om controle te doen op een geldig coronatoegangsbewijs om toegang te verlenen tot de sportaccommodatie of de bijbehorende faciliteiten, zoals het toilet, kleedkamers, terras en de sportkantine.   

Subsidiebedrag 

  • € 1.000 voor verenigingen met meer dan 100, maar minder dan 450 leden. Basis voor dit bedrag is 2 keer de maximale vrijwilligersvergoeding van € 900 over de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021, vermeerderd met € 100 voor ondersteunend materiaal. 
  • € 2.000,00 voor verenigingen met 450 of meer leden. Basis voor dit bedrag is 4 keer de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.800 over periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021, vermeerderd met € 200 voor ondersteunend materiaal. 

Per buiten- en binnensportvereniging kan één aanvraag worden ingediend. Wanneer verenigingen dezelfde accommodatie gebruiken, is het mogelijk om met meerdere verenigingen tegelijk een regeling in te dienen om aan het gewenste ledenaantal te komen. 

Aanvragen en bewijsstukken 

Een aanvraag verloopt via dit online aanvraagformulier. Indienen kan tot en met 31 december 2021. Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:  

  1. Van welke accommodatie(s) wordt gebruik gemaakt 
  2. Actieve ledenaantal per 01-10-2021
  3. Aanvraag indienen namens meerdere verenigingen: geef bij elke vereniging de actieve leden per 1-10-21 door. De verenigingen moeten dezelfde accommodatie gebruiken.  
Scroll naar boven