De maximale vrijwilligersvergoeding stijgt in 2021

De maximale vrijwilligersvergoeding stijgt in 2021 naar 1.800 euro per jaar (2020: 1.700 euro) en 180 euro per maand (2020: 170 euro) Dit is af te leiden uit het document Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021 van de Rijksoverheid. 

Kan ik hier gebruik van maken als organisatie?

Als organisatie kun je ervoor kiezen om vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding te  geven. Het gaat hierbij om een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Over vrijwilligersvergoedingen tot dit bedrag betaal je geen belasting of premies.

Om gebruik te maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet er sprake zijn van een vrijwilliger. De Belastingdienst stelt de volgende eisen aan een vrijwilliger. De vrijwilliger:  

  • verricht werkzaamheden voor een organisatie die niet valt onder de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld of voor een sportvereniging of sportstichting of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • is niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting;
  • voert de werkzaamheden niet voor zijn beroep uit;
  • krijgt de vergoeding voor het vrijwilligerswerk. Het gaat dus om een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. 

MOOIWERK helpt je verder!

Meer weten met betrekking tot de vrijwilligersvergoeding en of het van toepassing is op jouw club, vereniging of organisatie? Neem gerust contact met ons op, en wij helpen je verder.

Scroll naar boven