Vergoedingen

Naast een complimentje zijn er structurele manieren voor waardering in de vorm van vergoedingen. Vrijwilligerswerk wordt niet gedaan voor het geld maar toch kan het helpen om iets van een vergoeding beschikbaar te stellen. We onderscheiden drie vormen.

Financiële vergoeding

Een van de meest tastbare manieren van waarderen is het bieden van financiële vergoedingen. Je kan daarbij denken aan een bedrag per uur of per dienst. Zorg dat dit goed is vastgelegd. Er zijn regels voor hoeveel een vrijwilliger per jaar belastingvrij mag ontvangen.

Onkostenvergoeding

Naast een bedrag per uur of dag(deel) kun je ook een vergoeding bieden voor bepaalde onkosten. Denk aan reiskosten, lunch, kosten voor printen of telefoonkosten bijvoorbeeld. Ook aan het bieden van een onkostenvergoeding zijn regels verbonden.

Vergoeding in natura

Er is nog een derde manier om vrijwilligers een vergoeding aan te bieden en dat is in natura. Voorbeeld zijn een ruimte die gratis gebruikt mag worden om een feestje te geven, het lenen van materiaal, gratis naar optredens voor theatervrijwilligers, het krijgen van een T-shirt of een gratis lunch of consumpties.

Opdracht

Beschrijf wat bij jouw organisatie de vormen van vergoedingen zijn. Als je geen vergoedingen biedt, beschrijf dan wat de reden is. Een stichting die geen financiële middelen heeft zal ook geen vergoedingen geven en dat is prima te verantwoorden. Benadruk in dat geval welke andere manieren van waardering er wel zijn.

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

  1. Op welke manier bieden wij financiële vergoedingen? Waarom wel of niet?
  2. Op welke manier bieden wij onkostenvergoedingen?
  3. Op welke manier bieden wij vergoedingen in natura?

Van beleid naar praktijk: Besteed in de volgend nieuwsbrief aandacht aan jullie vergoedingenbeleid zodat iedereen weer op de hoogte is.

Downloads

Scroll naar boven