Het inwerken

Als een nieuwe vrijwilliger dan echt binnenkomt, wil je hem zo goed mogelijk ontvangen. Niets is zo erg als een vrijwilliger die aan zijn lot overgelaten wordt.

Het is fijn als je ergens nieuw binnenkomt dat je een warm welkom ervaart en opgenomen wordt in de organisatie.

In het beleid hoef je niet te vertellen wat je precies allemaal doet, maar wel hoe je het geregeld hebt. Bestaan er inwerkdocumenten en stappenplannen? Hebben jullie speciale manieren om nieuwe vrijwilligers welkom te heten en in te werken? Hoe worden collega’s geïnformeerd en hoe kun je borgen dat een nieuwe vrijwilliger de ondersteuning krijgt die nodig is.

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

  1. Wie is verantwoordelijk voor het welkom heten van nieuwe vrijwilligers?
  2. Hoe wordt gezorgd voor een fijn inwerkproces?
  3. Hoe worden medewerkers en andere vrijwilligers geïnformeerd over nieuwe vrijwilligers?

Van beleid naar praktijk: Yes, er gaat een vrijwilliger aan de slag! Hoe sneller iemand zich thuis voelt, des te fijner het werkt voor jullie allebei. MOOIWERK helpt je hierbij. Lees de Tool Warm Welkom en kies er iets uit wat je gaat inzetten bij jouw organisatie.

Downloads

Scroll naar boven