VOG, privacy en verzekeringen

Naast de werkplek zelf, zijn er andere veiligheidszaken die goed geregeld moeten zijn voor vrijwilligers. Je kunt in het beleid aangeven wat je hiermee doet en welke aparte beleidsstukken je beschikbaar hebt.

VOG

De afkorting VOG staat voor een Verklaring Omtrent Gedrag. Het is een bewijs dat iemand niet met justitie in aanraking is gekomen rondom een thema dat voor jouw organisatie belangrijk is. Je wilt een VOG aanvragen als jouw vrijwilligers werken met geld, kwetsbare mensen, kinderen of met gevoelige informatie. Een VOG aanvragen kost geld maar het is mogelijk om als vrijwilligersorganisatie in aanmerking te komen voor een gratis VOG.

Privacy

Sinds 2018 geldt in Europa de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als organisatie heb je de plicht om persoonsgegevens van medewerkers, klanten en ook vrijwilligers te beschermen. In grote lijnen komt het erop neer dat inzichtelijk moet zijn welke persoonsgegevens je verwerkt en met welk doel. Daarbij zijn er regels over welke persoonsgegevens je wel en niet mag verwerken.

Verzekeringen

Tijdens het vrijwilligerswerk kan een vrijwilliger schade aanrichten of een ongeluk krijgen. Vrijwilligers mogen erop rekenen dat de organisaties hen voldoende verzekeren tegen de risico’s die ze lopen bij het uitvoeren van het werk.  Wat zijn de belangrijkste verzekeringen?

 • Gemeente Breda biedt een vrijwilligersverzekering aan waar je als vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie gebruik van kunt maken.
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Auto- en auto inzittendenverzekering
 • Excursie/ evenementen verzekering

Verzekeringen zijn belangrijk voor je vrijwilligers én voor je organisatie. Want ook de organisatie kan aansprakelijk worden gesteld.

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

 1. Wat is er geregeld op het gebied van sociale veiligheid?
 2. Werken wij met VOG-verklaringen? Zo ja, voor welke functie en hoe is het georganiseerd?
 3. Wat zijn de belangrijkste punten op het gebied van privacy?
 4. Met welke verzekeringen hebben wij te maken en hoe is dit georganiseerd? (Via de gemeente of andere instanties)
 5. Worden de vrijwilligers ingelicht over bovenstaande zaken? En zo ja, op welke manier?

Het kan zijn dat je een of meerdere van deze punten nog niet hebt geregeld voor je organisatie. Noteer dan welke er prioriteit hebben om in orde te maken en zet deze op de agenda van het bestuur.

Van beleid naar praktijk: Check of jullie verzekeringen nog goed geregeld zijn.

Downloads

VOG

Privacy / AVG

Verzekeringen

Scroll naar boven