Overeenkomst + werkafspraken

Yes, een vrijwilliger gaat starten! Om helder afspraken te maken kun deze vastleggen in een vrijwilligerscontract. Hierdoor zorg je ervoor dat het duidelijkheid is wat de organisatie van de vrijwilliger verwacht en wat de vrijwilliger van de organisatie kan verwachten.  In het vrijwilligersbeleid noteer je dat je werkt met een overeenkomst en hoe dit is vastgelegd. Je kan een voorbeeld van de overeenkomst in het beleid als bijlage toevoegen maar dat is niet nodig. Het gaat erom dat je beschrijft of je er mee werkt en hoe je er mee werkt.

In het contract

Wel goed is het om je overeenkomst te controleren of hij nog actueel is en in ieder geval de volgende zaken vermeldt staan:

 • Contactgegevens van de vrijwilliger
 • Werkafspraken
 • Aantal uren/dagen of een indicatie van tijdsbesteding
 • Contactgegevens van de contactpersoon binnen de organisatie
 • Iets over privacy en geheimhouding indien van toepassing
 • Iets over verzekeringen en vergoedingen

Werkafspraken

Werkafspraken kun je zo groot of klein maken als je wilt. In je beleid kun je algemene zaken opnemen over hoe bij jouw organisatie dingen aangepakt worden. Denk aan zaken als:

 • Gedragscodes (zie ook module 4 over veiligheid)
 • Huisregels
 • Vakantieafspraken
 • Opzegtermijn

Een aantal van de onderdelen die in een vrijwilligersovereenkomst genoemd zijn worden verderop in het programma behandeld en kun je dus later nog aanpassen.

Bij deze les hebben we een aantal voorbeelden van vrijwilligersovereenkomsten die je kunt gebruiken om de eigen overeenkomst te optimaliseren.

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

 1. Hoe en waarom werken wij wel/niet met vrijwilligersovereenkomsten?
 2. Hoe zijn werkafspraken hiervoor vastgelegd?
 3. Welke huisregels zouden wij in het beleid willen vermelden?

Van beleid naar praktijk: Zoek een eenmalige vrijwilliger uit juridische HR-hoek om hem na te lopen. Soms wil een vrijwilliger geen contract tekenen omdat tegen zijn principes ingaat. Het overhandigen van belangrijkste punten, zonder ondertekening, kan dan een oplossing bieden.

Downloads

Scroll naar boven