Positie van de vrijwilliger in de organisatie

Duidelijkheid schept zekerheid. Het voorkomt misverstanden. Voor vrijwilligers én voor medewerkers is het fijn als ze weten waar grenzen liggen, welke verantwoordelijkheden er zijn en bij wie ze liggen en ook wat er niet van vrijwilligers verwacht wordt. Op het moment dat daar discussie over is kun je het beleid erbij pakken en richtlijnen aangeven. Waar nog onduidelijkheid is, heb je een kans om het beleid aan te passen zodat het in de toekomst wel duidelijk is.

Je kunt hier ook aangeven wie aanspreekpunt is. Valkuil hier is dat je heel gedetailleerd bent en alles erin opneemt. Je hoeft geen overzicht te maken van alle soorten vrijwilligerswerk. Beter kun je de globale indeling geven en verwijzen naar taak/functieomschrijvingen en het organogram.

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

  1. Voor welke werkzaamheden worden vrijwilligers ingezet? (Globale omschrijving)
  2. Hoe is organisatorisch de aansturing van vrijwilligers geregeld? (Vanuit het bestuur, via een directie, vrijwilligerscoördinator of zelfsturend)
  3. Hoe gaan wij om met de grenzen tussen vrijwilligerswerk en het werk van betaalde medewerkers?

Van beleid naar praktijk: Maak een organogram van jullie organisatie. Is er al een organogram? Kijk dan of hij nog actueel is in relatie met het vrijwilligerswerk binnen de organisatie.

Downloads

Instructievideo

Scroll naar boven