Training en scholing

Een manier om te zorgen dat een vrijwilliger de juiste kennis of vaardigheden beschikt is onder andere door het aanbieden van trainingen of scholing. Hierbij zijn trainingen vaak meer praktijkgericht (bepaalde handelingen) en scholingen meer theoretisch.

Manieren om trainingen en scholingen aan te bieden:

  • Inwerken (door een buddy, hoe organiseer je dit, wat, wie, wanneer?)
  • Gerichte cursussen (e-learning, fysieke cursus, vooraf aan de werkzaamheden of bij de start?)
  • Verdiepende cursussen (welke en wanneer in het traject van de vrijwilliger)

Je kunt korte trainingen aanbieden waarin een ervaren vrijwilliger bepaalde taken en handelingen laat zien. Voor algemene zaken die vaker voorkomen zoals gebruik van social media, gesprekken voeren, schoonmaken, zijn er ook standaard e-learningen die je kunt aanbieden.  Sommige vrijwilligers kunnen ook verdiepende trainingen gebruiken, ook hier zijn veel mogelijkheden voor.

Met vrijwilligers werken betekent dat een cursus of training niet zomaar verplicht gesteld kan worden. Belangrijk is vooraf goed te bespreken waarom de organisatie de cursus of training noodzakelijk acht.

Je kun ook zelf een e-learning maken. Met video of foto’s kun je een stap-voor-stapinstructie maken voor handelingen die specifiek zijn voor jullie organisatie. Zo kun je vrijwilligers gerichte informatie aanbieden.

Veel organisaties hebben een paar keer per jaar een introductiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers. Ze krijgen dan meer achtergrondinformatie over de organisatie en of de doelgroep en kunnen vragen stellen. Bijkomend voordeel is dat ze andere vrijwilligers ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Voor jou als organisatie is het een goede manier om inzicht te krijgen in hoe de binnenkomst ervaren werd en waar je kunt verbeteren.

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

  1. Op welke manier bieden wij scholing aan die gericht zijn op het vrijwilligerswerk?
  2. Welke trainingen zijn nodig voor het uitvoeren van de functies binnen jouw organisatie?
  3. Welke andere manieren van aanvullende deskundigheidsbevordering bieden wij aan nieuwe en huidige vrijwilligers?

Van beleid naar praktijk: vraag eens na aan welke cursussen of extra kennis je huidige vrijwilligers behoefte hebben. Je kan dan in overleg met MOOIWERK deze cursussen vaak kosteloos aanbieden. MOOIWERK heeft een breed pakket aan e-learningen en werkt met docenten die specifieke trainingen bieden.

Downloads

Scroll naar boven