Inspraak regelen

Inspraak en medezeggenschap zijn belangrijk om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Hiermee neemt de organisatie de ideeën, wensen en meningen van vrijwilligers serieus. Nog te vaak voelen vrijwilligers zich niet als volwaardig onderdeel van een organisatie omdat er niet geluisterd wordt naar hun ideeën en meningen en deze kunnen heel waardevol zijn!

Niet over alle onderwerpen hoeven vrijwilligers mee te praten. Je neemt als organisatie daar zelf een standpunt over in. Maar je wilt dat ze in ieder geval kunnen meepraten over de uitvoering van het eigen werk. Invloed hebben op het werk dat je verricht is van groot belang om je verbonden te (blijven) voelen met het werk.

Manieren om inspraak te regelen zijn bijvoorbeeld:

  • Werkoverleg
  • Een plek of aanspreekpunt bij het management
  • Een plek in de medezeggenschapsraad (vrijwilligers gecombineerd met betaalde krachten)
  • Vrijwilligersvertegenwoordiging in het bestuur
  • Maar ook een ideeën box of het houden van enquêtes helpt om vrijwilligers mee te laten praten

Met al deze manieren laat je aan vrijwilligers weten dat ook hun mening meetelt en belangrijk is voor je organisatie.

Een andere vorm van inspraak is dat vrijwilligers met hun klachten ergens terecht kunnen. Een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon kunnen zorgen dat vrijwilligers zich serieus genomen voelen.

De uitdaging van inspraak en medezeggenschap is het controleren dat je als organisatie ook doet wat je zegt. Dat het geen mooi plaatje naar buiten is maar dat je er ook echt iets mee doet en hier transparant in bent.

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

  1. Wat is de visie met betrekking tot inspraak en inbreng van vrijwilligers?
  2. Op welke manier is de inspraak van vrijwilligers geregeld?
  3. Wat gebeurt er met inspraak van vrijwilligers?
  4. Hoe is klachtenafhandeling geregeld?

Van beleid naar praktijk: Zet een kleine enquête uit om te vragen of dit thema goed geregeld is.

Downloads

Scroll naar boven