Het werven van vrijwilligers

In het vrijwilligersbeleid wil je ook iets kwijt over de werving. Het is niet nodig om alle stappen in het wervingsproces te benoemen. Belangrijker is dat je aangeeft hoe de werving vanuit de organisatie is ingestoken.

Bijvoorbeeld dat je bij het werven van vrijwilligers altijd de vrijwilliger vooropzet. Of het belang van de cliënt, of de competenties van de vrijwilliger. Kortom waarom zou een vrijwilliger bij jou aan de slag gaan? Vanuit welke visie werf je vrijwilligers en kun je dat duidelijk maken? Als je met vrijwilligers werkt omdat je statushouders de kans wilt geven om te integreren, dan is de werving daar ook op gericht.

Vervolgens is het helpend om dan kort of schematisch aan te geven waar je werft, wie kerncontacten zijn en hoe het proces loopt.

Waak ervoor dat dit geen werkinstructie wordt. Voor de vrijwilliger die dit beleidsstuk leest is het fijn om te zien hoe jullie zijn belang meenemen in de werving. Dat is de meerwaarde.

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

  1. Wat voor soorten vrijwilligers zoeken we? (Denk ook aan de verschillende soorten levensfases waarin vrijwilligers zitten; studenten, jongeren, senioren, experts, between-jobs, afstand tot de arbeidsmarkt, nieuwkomers, moeders,)
  2. Waar vinden we die vrijwilligers en hoe bereiken we ze?
  3. Wat doen wij in de werving om te zorgen voor een zo goed mogelijke match? (Gesprekken, proeftijd, meelopen, luisteren naar de wensen van de vrijwilliger)
  4. Hoe coördineer en organiseren we dit? (Is er iemand verantwoordelijk voor/ een vrijwilligerscoördinator, is er een werkgroep vrijwilligers waar het belegd is?)

Van beleid naar praktijk: Stel iemand (of een duo) verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers. Dit is iemand die gemakkelijk op mensen af stapt en vol passie over je organisatie kan praten.

Downloads

Scroll naar boven