Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een koepelbegrip voor veiligheid die te maken heeft met de interactie tussen personen. Denk aan uitsluiting, agressie, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.

Als organisatie wil je hier vooraf over nadenken zodat je direct terug kan vallen op procedures als het een keer voorkomt.

Wat kun je als vrijwilligersorganisatie doen om de sociale veiligheid beter te maken?

  • Stel een gedragscode op
  • Stel een Vertrouwens(contactpersoon) aan
  • Neem maatregelen zoals het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het opschrijven van een aannamebeleid.
  • Zorg voor heldere procedures voor als het wel mis gaat.

 

 

Opdracht

Beantwoord in je beleid de volgende vragen:

  1. Hoe gaan wij om met sociale veiligheid en welke maatregelen treffen wij om de sociale veiligheid te borgen?
  2. Welke procedures hebben wij voor als het misgaat?

Als er nog geen procedures zijn, helpt het om kort te beschrijven wie aanspreekpunt is en welke stappen je zou kunnen nemen.

Van beleid naar praktijk: Maak van veiligheid een terugkerend agendapunt en noem het als item in een nieuwsbrief zodat vrijwilligers op de hoogte zijn van wat je doet als organisatie.

 

Downloads

Scroll naar boven